• ilustrace
  • ilustrace
  • ilustrace

Klub Awana pro chlapce a děvčata

Pokud není uvedeno jinak, setkání Awana klubu vždy v PÁ v 15.15, v Klubovně na Studentské 25.

Plánované akce

Momentálně žádné.

Více informací o připravovaných akcích