• Klub dorostu

    Setkání každý pátek v 16.30 na Studentské 25

  • Komorní Lhotka

    Sobota, 10. srpen


Dorost

Klub dorostu je pro bouřlivé, dospívající, mladé lidi plné elánu do života. Pravidelná setkání jsou vždy v pátek v 16:30 hodin. Dále pořádáme spoustu skvělých akcí, na které vás tímto všechny zveme. Vyvrcholením každého roku je letní stanový tábor. Tento klub je určen pro děti od 7 třídy do prvního ročníku střední školy.
PS: Pro nudu zde rozhodně není místo!!!

Aktuality

Plánované akce

Komorní Lhotka So, 10. srpen v 13h

Hory s mládeží So, 7. září v 09h

Více informací o připravovaných akcích

Účastnický poplatek

Roční poplatek pro účastníky: Částka: 300 Kč, Číslo účtu: 2201900020/2010, Variabilní symbol: 232403, Do poznámky uvést své jméno a příjmení