• Klub dorostu

    Setkání každý pátek v 16.30 na Studentské 25

  • Velikonoce

    Pátek, 7. duben


Dorost

Klub dorostu je pro bouřlivé, dospívající, mladé lidi plné elánu do života. Pravidelná setkání jsou vždy v pátek v 16:30 hodin. Dále pořádáme spoustu skvělých akcí, na které vás tímto všechny zveme. Vyvrcholením každého roku je letní stanový tábor. Tento klub je určen pro děti od 7 třídy do prvního ročníku střední školy.
PS: Pro nudu zde rozhodně není místo!!!

Plánované akce

Velikonoce Pá, 7. duben

DÍVČÍ POBYT Pá, 14. v 16:30 — So, 15. duben 14:30

Chlapská přespávačka Pá, 14. v 16:30 — So, 15. duben 13h

Více informací o připravovaných akcích

Účastnický poplatek

Roční poplatek pro účastníky: Částka: 300 Kč, Číslo účtu: 2201900020/2010, Variabilní symbol: 222303, Do poznámky uvést své jméno a příjmení