KLUB SW pro chlapce a děvčata

Klub je určen dětem od první do šesté třídy. Schází se každý pátek na ulici Studentské v čase od 15:50 do 18:30. Děti jsou při programu rozděleny na „mladší skupinu“ (od 1. do 3. třídy) a „starší skupinu“ (od 4. do 6. třídy). A proč klub SW, co tato zkratka znamená? S je SPORT a W – VÍRA a VĚDA. Program klubu se skládá ze dvou části, sportovní a biblické. Ve sportovní děti hrají různé hry a v biblické se zamýšlejí nad božím slovem. V průběhu roku jsou organizovány různé akce a víkendové pobyty, jednou za rok pak lení stanový tábor. Klub je otevřen všem zájemcům. Vítán je opravdu každý!

Plánované akce

Tábor v Dolní Lomné So, 22. v 08h — So, 29. červenec 14h

Více informací o připravovaných akcích

Účastnický poplatek

Roční poplatek pro účastníky: Částka: 300 Kč, Číslo účtu: 2201900020/2010, Variabilní symbol: 222302, Do poznámky uvést své jméno a příjmení