náhled

Tábor SW klubu 2020 – 7 divů světa

Termín 26. 7. – 2. 8. 2020
Místo Táborová základna, Dolní Lomná
Cena 2200 Kč/dítě, každý další sourozenec 2000 Kč
Kontakt Stanislav Ramik, tel.: 608 460 554, ingrid.ramikova@cbtesin.cz

POZOR!
Tábora se můžou zúčastnit pouze děti, které mají všechna povinná očkování.

Platba

Číslo účtu: 153953152/0300
Variabilní symbol: datum narození dítěte (DDMMRRRR)
Specifický symbol: 2002
Do poznámky uvést jméno a příjmení dítěte
Je možno zaplatit osobně v kanceláři (Studentská 25, Č. Těšín) po tel. domluvě s účetní p. Magdou Rajcovou 731 494 665. Up­řednostňujeme platbu převodem na účet.

Splatnost tábora je 15.7. 2020, po tomto datu budou neuhrazené přihlášky stornovány. Přihláška nabývá platnosti uhrazením požadované částky.

Před odjezdem prosíme odevzdat tyto podepsané dokumenty:

  1. písemný souhlas rodičů

    2020-pisemny-souhlas.pdf

  2. posudek lékaře o zdravotní způsobilosti – POZOR ZMĚNA – musí být vystaven v letošní roce!

    2020-zdravotni-zpusobilost.pdf

  3. čestné prohlášení – COVID

    2020-cestne_prohla­seni_COVID.pdf

  4. Kopie průkazky zdravotní pojišťovny