• Méďa

    Setkání probíhá každý druhý čtvrtek ve sborovém domě v 17 hod.

  • Klub Méďa

    Čtvrtek, 30. leden


Méďa

Tento klub je určen pro děti předškolního věku od 4 do 6 let. Na každém setkání společně zpíváme písničky, hrajeme hry, máme kreativní chvilku i krátké divadlo. Nedílnou součástí programu Méďové jsou biblické verše k učení se zpaměti a předávání základních biblických pravd srozumitelnou formou. Koncepce materiálů, ze kterých čerpáme, podporuje a povzbuzuje rodiče, aby se aktivně podíleli na duchovním vývoji svých dětí.

Setkání probíhá každý druhý čtvrtek ve sborovém domě v 17 hod.

Příměstský tábor Méďa 2018

Plánované akce

Klub Méďa Čt, 30. leden od 17h do 18h

Klub Méďa Čt, 13. únor od 17h do 18h

Klub Méďa Čt, 27. únor od 17h do 18h

Více informací o připravovaných akcích