• Méďa

    Setkání probíhá každý druhý čtvrtek ve sborovém domě v 17 hod.


náhled

Příměstský tábor Méďové 2020

Termín 27.-31.7. 2020
Místo Sborový dům CB Český Těšín, ul. Studentská 25
  Denně od 8–16h
Cena 800 Kč/dítě, každý další sourozenec 650 Kč
Kontakt Markéta Supik, hlavní vedoucí, 776 884 327, marketa.supik@cbtesin.cz

Platba

Číslo účtu: 153953152/0300
Variabilní symbol: datum narození dítěte (DDMMRRRR)
Specifický symbol: 2004
Do poznámky uvést jméno a příjmení dítěte

Je možno zaplatit osobně v kanceláři (Studentská 25, Č. Těšín) po tel. domluvě s účetní p. Magdou Rajcovou 731 494 665. Up­řednostňujeme platby převodem na účet.

POZOR!
Přihlášení je možné do 30.6. 2020. Splatnost tábora je 19.7. 2020, po tomto datu budou neuhrazené přihlášky stornovány. Přihláška nabývá platnosti uhrazením požadované částky.

Dokumenty, které je nutno odevzdat v den nástupu dítěte na tábor

  1. písemný souhlas rodičů včetně prohlášení o bezinfekčnosti

    prohlaseni-o-bezinfekcnosti-meda.pdf

  2. čestné prohlášení – COVID

    2020-cestne_prohla­seni_COVID.pdf