• Méďa

    Setkání probíhá každý druhý čtvrtek ve sborovém domě v 17 hod.

  • Klub Méďa

    Čtvrtek, 29. únor


Méďa

Tento klub je určen pro děti předškolního věku od 4 do 6 let. Na každém setkání společně zpíváme písničky, hrajeme hry, máme kreativní chvilku i krátké divadlo. Nedílnou součástí programu Méďové jsou biblické verše k učení se zpaměti a předávání základních biblických pravd srozumitelnou formou. Koncepce materiálů podporuje a povzbuzuje rodiče, aby se aktivně podíleli na duchovním vývoji svých dětí.

Účastnický poplatek

Roční poplatek pro účastníky: Částka: 250 Kč, Číslo účtu: 2201900020/2010, VS: 222404, Do poznámky uvést své jméno a příjmení

Plánované akce

Klub Méďa Čt, 29. únor od 17h do 18:15

Klub Méďa Čt, 14. březen od 17h do 18:15

Klub Méďa – Velikonoční Čt, 21. březen od 17h do 18:15

Více informací o připravovaných akcích