• Méďa

    Setkání probíhá každý druhý čtvrtek ve sborovém domě v 17 hod.

  • Klub Méďa

    Čtvrtek, 4. červen


Méďa

Tento klub je určen pro děti předškolního věku od 4 do 6 let. Na každém setkání společně zpíváme písničky, hrajeme hry, máme kreativní chvilku i krátké divadlo. Nedílnou součástí programu Méďové jsou biblické verše k učení se zpaměti a předávání základních biblických pravd srozumitelnou formou. Koncepce materiálů, ze kterých čerpáme, podporuje a povzbuzuje rodiče, aby se aktivně podíleli na duchovním vývoji svých dětí.

Setkání probíhá každý druhý čtvrtek ve sborovém domě v 17 hod.

Příměstský tábor Méďa 2019

Plánované akce

Klub Méďa Čt, 4. červen od 17h do 18h

Klub Méďa Čt, 18. červen od 17h do 18h

Více informací o připravovaných akcích