• Klub mladých Filadelfia


    Chceme skrze svou činnost působit pozitivní proměnu a celkový rozvoj v životech dětí a mladých lidí z Českého Těšína, Karviné a okolí.

    Spolupracujeme se sborem Církve bratrské v Českém Těšíně


AKTUALITY: 22.11. 2021

náhled
 
 
 
 
 
 

AKTUALITY

U jednotlivých klubů jsou informace o účastnickém poplatku, který se posílá převodem na účet KMF. Tento poplatek je na celý školní rok

Můžete nás také vidět na Facebooku: https://www.facebook.com/…chfiladelfia

 

Věděli jste, že?

Spolek (tehdy Občanské sdružení) Klub mladých Filadelfia bylo založeno v roce 1999, ale jeho počátky sahají už do roku 1997, kdy skupina dobrovolníků z Církve bratrské zorganizovala ve spolupráci s americkým týmem první anglický kemp.

V roce 1998 došlo k propojení s kluby Mládeže a Dorostu a v roce 2000 zahájil svou činnost klub Awana. Tím se činnost Filadelfie velmi rozšířila – v následujících letech se organizují výlety, vícedenní chaty, sjíždějí řeky, letní stanové tábory, hudební festival The falling wall fest, tématické večery pro mládež F-kafé, anglické bohoslužby Discover, Dílny později Houba – setkání pro mladou generaci z Českého Těšína a okolí aj.

Rostoucí práce vyžadovala stálé personální zajištění, proto byli díky projektu MPSV přijati první dva pracovníci na plný úvazek – ředitel klubu a účetní.

V roce 2003 se činnost Filadelfie rozšiřuje i do okolí – ve městě Karviná je založeno Volnočasové a komunitní centrum Fontána. Dalšími významnými kroky byl vstup do projektu Za vlastní hranice, organizace týdenního festivalu Namax, jehož součástí byly přednášky na školách i mimo ně, úklidové práce v ulicích města, koncerty, divadelní happeningy aj, ale také realizace muzikálu Jákob, který se v letech 2005–2007 hrál na mnoha místech republiky.

Během let některé aktivity vznikaly, rozšiřovaly se, ale také zanikaly. Nejvíce to bylo vidět v Karviné, kde středisko Fontána v jednu dobu bylo dokonce registrovanou sociální službou a mimo jiné zastřešovalo několik let hudební klub Fusion. V současnosti probíhá práce s dětmi a mládeží v pěti klubech v Českém Těšíně a v jednom v Karviné.

O co se snažíme?

Klub mladých Filadelfia je spolek, který chce skrze svou činnost působit pozitivní proměnu a celkový rozvoj v životech dětí a mladých lidí z Českého Těšína.

Naše činnost je založena na biblických principech a má zároveň motivovat mladé lidi k tomu, aby tyto principy přijali do svých vlastních životů, protože věříme, že právě zvěst Bible působí hlubokou pozitivní proměnu a rozvoj v životě člověka.

Rozdělení klubů

Pro nejmladší děti jsou zde kluby Nedělní škola, SW klub klub, pro dospívající ve věku 12–16 let je přichystán zajímavý program v klubu Dorostu, pro středoškoláky a vysokoškoláky je určen klub Mládeže.

Vedle pravidelných klubových setkání organizují všechny kluby také mnoho zajímavých mimořádných aktivit (více viz v sekci Akce u jednotlivých klubů). Vstup do všech klubů je bezplatný a je umožněn všem bez rozdílů rasy, národnosti, vyznání.