• Klub mladých Filadelfia


    Chceme skrze svou činnost působit pozitivní proměnu a celkový rozvoj v životech dětí a mladých lidí z Českého Těšína a okolí.

    Spolupracujeme se sborem Církve bratrské v Českém Těšíně


náhled

Pokud jsi VEDOUCÍ, Objednej si MIKINU ZDARMA

ODKAZ JE ZDE: https://docs.google.com/…Q-A/viewform

 

Pokud vedoucí nejsi a mikinu chceš, piš na filadelfia@cbtesin.cz a domluvíme se :)

 
náhled

Letní akce 2024

 
 
 
 
 
 

Účastnický poplatek

Od září je opět možné platit účastnické poplatky za jednotlivé kluby

Klub Částka Variabilní symbol
Méďa Awana 250kč 232404
SW klub 300kč 232402
Klub dorostu 300kč 232403
Mládež Basement 500kč. 232407

Číslo účtu je 2201900020/2010 a do poznámky prosíme uvéďte své jméno a příjmení.

Můžete nás také vidět na Facebooku: https://www.facebook.com/…chfiladelfia

Věděli jste, že?

Spolek (tehdy Občanské sdružení) Klub mladých Filadelfia bylo založeno v roce 1999, ale jeho počátky sahají už do roku 1997, kdy skupina dobrovolníků z Církve bratrské zorganizovala ve spolupráci s americkým týmem první anglický kemp.

V roce 1998 došlo k propojení s kluby Mládeže a Dorostu a v roce 2000 zahájil svou činnost klub Awana. Tím se činnost Filadelfie velmi rozšířila – v následujících letech se organizují výlety, vícedenní chaty, sjíždějí řeky, letní stanové tábory, hudební festival The falling wall fest, tématické večery pro mládež F-kafé, anglické bohoslužby Discover, Dílny později Houba – setkání pro mladou generaci z Českého Těšína a okolí aj.

Rostoucí práce vyžadovala stálé personální zajištění, proto byli díky projektu MPSV přijati první dva pracovníci na plný úvazek – ředitel klubu a účetní.

V roce 2003 se činnost Filadelfie rozšiřuje i do okolí – ve městě Karviná je založeno Volnočasové a komunitní centrum Fontána. Dalšími významnými kroky byl vstup do projektu Za vlastní hranice, organizace týdenního festivalu Namax, jehož součástí byly přednášky na školách i mimo ně, úklidové práce v ulicích města, koncerty, divadelní happeningy aj, ale také realizace muzikálu Jákob, který se v letech 2005–2007 hrál na mnoha místech republiky.

Během let některé aktivity vznikaly, rozšiřovaly se, ale také zanikaly. Nejvíce to bylo vidět v Karviné, kde středisko Fontána v jednu dobu bylo dokonce registrovanou sociální službou a mimo jiné zastřešovalo několik let hudební klub Fusion. V současnosti probíhá práce s dětmi a mládeží v pěti klubech v Českém Těšíně a v jednom v Karviné.

O co se snažíme?

Klub mladých Filadelfia je spolek, který chce skrze svou činnost působit pozitivní proměnu a celkový rozvoj v životech dětí a mladých lidí z Českého Těšína.

Naše činnost je založena na biblických principech a má zároveň motivovat mladé lidi k tomu, aby tyto principy přijali do svých vlastních životů, protože věříme, že právě zvěst Bible působí hlubokou pozitivní proměnu a rozvoj v životě člověka.

Rozdělení klubů

Pro nejmladší děti jsou zde kluby Nedělní škola, SW klub klub, pro dospívající ve věku 12–16 let je přichystán zajímavý program v klubu Dorostu, pro středoškoláky a vysokoškoláky je určen klub Mládeže.

Vedle pravidelných klubových setkání organizují všechny kluby také mnoho zajímavých mimořádných aktivit (více viz v sekci Akce u jednotlivých klubů). Vstup do všech klubů je bezplatný a je umožněn všem bez rozdílů rasy, národnosti, vyznání.