Poslání a cíle

Poslání

Posláním Klubu mladých Filadelfia je doprovázet děti a mládež na nesnadné cestě dospívání, podporovat je a pomáhat jim formovat jejich osobnost na základě biblických principů.

Cíle

  1. Realizace klubových a jiných mimořádných aktivit
  2. Vzdělávací činnost i tvorba vzdělávacích materiálů
  3. Výchova a příprava vedoucích pro práci s mládeží
  4. Sociální prevence a prevence kriminality mezi mladou generací
  5. Poskytování osobního poradenství