Kalendář akcí

Klub Méďa

Čt, 13. v 17h — Čt, 13. duben v 18:15

Probereme 11. lekci z příručky SKÁKÁLEK

Verš: „Večer, zrána, za poledne … vyslyšel můj hlas!“ (Žalm 55:17)

Klub Méďa

Čt, 27. v 17h — Čt, 27. duben v 18:15

Probereme 12. lekci z příručky SKÁKÁLEK

Verš: „Bůh si nás zamiloval a poslal svého Syna.“ (1. list Janův 4:10)

Klub Méďa

Čt, 11. v 17h — Čt, 11. květen v 18:15

Probereme 13. lekci z příručky SKÁKÁLEK

Verš: „Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí“ (Matouš 2:10)

Klub Méďa

Čt, 25. v 17h — Čt, 25. květen v 18:15

Probereme 14. lekci z příručky SKÁKÁLEK

Verš: „Nechte děti přicházet ke mně“ (Marek 10:14)

Klub Méďa

Čt, 8. v 17h — Čt, 8. červen v 18:15

Probereme 15. lekci z příručky SKÁKÁLEK

Verš: „I my se máme navzájem milovat“ (1. list Janův 4:11)

Klub Méďa

Čt, 22. v 17h — Čt, 22. červen v 18:15

Probereme 16. lekci z příručky SKÁKÁLEK

Verš: „Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky“(1.list Timoteovi 1:15)

Příměstský tábor

Po, 24. — Pá, 28. červenec

Téma: Cesta do země zvířat

Věková skupina 4 – 6 let

Místo a čas konání: Sborový dům CB Český Těšín, ul. Studentská 1631/25 denně od 8:00 do 16:00 hod.

Místo: Český Těšín, Studentská 25 https://mapy.cz/zakladni?…

Cena: 1000 Kč (každý další sourozenec 800 Kč) při zaplacení do 1. 6. 2023 Pozdější zaplacení 1200 kč do 15.6. 2023 (potvrzení o platbě vám přijde hromadně před uzavřením přihlášek)

 

Přihlašovací formulář: https://forms.gle/…C486fnmoTxT6

 

POZOR! Přihláška nabývá platnosti uhrazením požadované částky.

Organizátor: Klub mladých Filadelfia ve spolupráci s Církvi bratrskou v Českém Těšíně

Kontakt: Marie Pyszková, marie.pyszkova@cbtesin.cz, +420 721 228 664.

Platba: Číslo účtu: 2201900020/2010

Variabilní symbol: datum narození dítěte (DDMMRRRR)

Specifický symbol: 2304

Do poznámky uvést jméno a příjmení dítěte

Kontakt na účetní p. Magdu Rajcovou – 731 494 665.

Pro děti je zajištěn program s ohledem na věk a schopnosti dětí – hry v klubovně, venku, rukodělky, výlet apod. V ceně je zahrnut veškerý materiál, případné vstupy, jízdné atd. Zajištěn je také pitný režim po celou uvedenou dobu, svačina, teplý oběd a svačina. Dohled u dětí zajišťují proškolení vedoucí a pedagogický personál, zdravotník má kurz akreditovaný MŠMT „Zdravotník zotavovacích akcí“.