Kalendář akcí

Vánoční klub Čt, 21. v 17h — Čt, 21. prosinec 2023 v 18:15

Zveme všechny rodiče a prarodiče a další, aby přišly se svými dětmi na náš speciální vánoční klub Méďa. Čeká vás tvoření s dětmi, vánoční program a pohoštění.

Klub Méďa Čt, 7. v 17h — Čt, 7. prosinec 2023 v 18:15

Probereme 2. lekci z příručky HOPSÁLEK a to verš: „Bůh je pravdivý“ Jan 3:33

Klub Méďa Čt, 23. v 17h — Čt, 23. listopad 2023 v 18:15

Probereme 1. lekci z příručky HOPSÁLEK a to verš: „Všechno co Bůh učinil, je velmi dobré“ Genesis 1:3

Klub Méďa Čt, 9. v 17h — Čt, 9. listopad 2023 v 18:15

Probereme lekci z příručky „Mé první medvědí krůčky“ a to verš: …Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci" + budeme opakovat všechny verše z příručky

Klub Méďa Čt, 2. v 17h — Čt, 2. listopad 2023 v 18:15

Probereme lekci z příručky „Mé první medvědí krůčky“ – „Medvědí krůček B“

Verš k zapamatování: „… každý zhřešil…“ (Římanům 3:23)

První klub Čt, 19. v 17h — Čt, 19. říjen 2023 v 18:15

Zveme děti ve věku od 4 do 6 let na klub Méďa. Setkáme se na Studentské v Klubovně.

Těšíme se na vás !!!

Společné zakončení léta So, 9. v 14:30 — Ne, 10. září 2023 v 17h

náhled Nenechte si ujít tuto mimořádnou příležitost

Příměstský tábor Po, 24. — Pá, 28. červenec 2023

náhled Téma: Cesta do země zvířat

Věková skupina 4 – 6 let

Místo a čas konání: Sborový dům CB Český Těšín, ul. Studentská 1631/25 denně od 8:00 do 16:00 hod.

Místo: Český Těšín, Studentská 25 https://mapy.cz/zakladni?…

Cena: Pozdější zaplacení 1200 kč do 15.6. 2023 (potvrzení o platbě vám přijde hromadně před uzavřením přihlášek)

 

Přihlašovací formulář: https://forms.gle/…C486fnmoTxT6

 

POZOR! Přihláška nabývá platnosti uhrazením požadované částky.

Organizátor: Klub mladých Filadelfia ve spolupráci s Církvi bratrskou v Českém Těšíně

Kontakt: Marie Pyszková, marie.pyszkova@cbtesin.cz, +420 721 228 664.

Platba: Číslo účtu: 2201900020/2010

Variabilní symbol: datum narození dítěte (DDMMRRRR)

Specifický symbol: 2304

Do poznámky uvést jméno a příjmení dítěte

Kontakt na účetní p. Magdu Rajcovou – 731 494 665.

Pro děti je zajištěn program s ohledem na věk a schopnosti dětí – hry v klubovně, venku, rukodělky, výlet apod. V ceně je zahrnut veškerý materiál, případné vstupy, jízdné atd. Zajištěn je také pitný režim po celou uvedenou dobu, svačina, teplý oběd a svačina. Dohled u dětí zajišťují proškolení vedoucí a pedagogický personál, zdravotník má kurz akreditovaný MŠMT „Zdravotník zotavovacích akcí“.

Storno poplatky:

30 dní a více před začátkem akce vracíme 100% účastnického poplatku

15 až 29 dní před začátkem akce vracíme 50% účastnického poplatku

14 dní a méně před začátkem akce vracíme pouze 25% účastnického poplatku

Klub Méďa Čt, 22. v 17h — Čt, 22. červen 2023 v 18:15

Probereme 16. lekci z příručky SKÁKÁLEK

Verš: „Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky“(1.list Timoteovi 1:15)

Klub Méďa Čt, 8. v 17h — Čt, 8. červen 2023 v 18:15

Probereme 15. lekci z příručky SKÁKÁLEK

Verš: „I my se máme navzájem milovat“ (1. list Janův 4:11)

Klub Méďa Čt, 25. v 17h — Čt, 25. květen 2023 v 18:15

Probereme 14. lekci z příručky SKÁKÁLEK

Verš: „Nechte děti přicházet ke mně“ (Marek 10:14)

Klub Méďa Čt, 11. v 17h — Čt, 11. květen 2023 v 18:15

Probereme 13. lekci z příručky SKÁKÁLEK

Verš: „Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí“ (Matouš 2:10)

Klub Méďa Čt, 27. v 17h — Čt, 27. duben 2023 v 18:15

Probereme 12. lekci z příručky SKÁKÁLEK

Verš: „Bůh si nás zamiloval a poslal svého Syna.“ (1. list Janův 4:10)

Klub Méďa Čt, 13. v 17h — Čt, 13. duben 2023 v 18:15

Probereme 11. lekci z příručky SKÁKÁLEK

Verš: „Večer, zrána, za poledne … vyslyšel můj hlas!“ (Žalm 55:17)

Klub Méďa Čt, 30. v 17h — Čt, 30. březen 2023 v 18:15

Probereme speciální lekci Velikonoce z příručky SKÁKÁLEK

Verš: „Není zde, byl vzkříšen“ (Lukáš 24:6)

Klub Méďa Čt, 23. v 17h — Čt, 23. březen 2023 v 18:15

Probereme 10. lekci z příručky SKÁKÁLEK

Verš: „Hospodinovo slovo je přímé“ (Žalm 33:4)

Klub Méďa Čt, 9. v 17h — Čt, 9. březen 2023 v 18:15

POZOR !!! ZMĚNA TERMÍNU!!!

Probereme 9. lekci z příručky SKÁKÁLEK ze strany 36–39

Verš: „Důvěřuj Hospodinu.“ (Přísloví 3,5)

Klub Méďa Čt, 2. v 17h — Čt, 2. březen 2023 v 18:15

Probereme 8. lekci z příručky SKÁKÁLEK ze strany 33–35

Verš: „Tvoje slovo je pravda.“ (Jan 1,17)

Klub Méďa Čt, 16. v 17h — Čt, 16. únor 2023 v 18:15

Probereme 7. lekci z příručky SKÁKÁLEK ze strany 28–31

Verš: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha“ (2– list Timoteovi 3,16)

Klub Méďa Čt, 2. v 17h — Čt, 2. únor 2023 v 18:15

Probereme 6. lekci z příručky SKÁKÁLEK ze strany 25–27

Verš: „Podivuhodně jsem stvořen“ (Žalm 139,14)

Klub Méďa Čt, 19. v 17h — Čt, 19. leden 2023 v 18:15

Probereme 5. lekci z příručky SKÁKÁLEK ze strany 20–23

Verš: „Všechno povstalo skrze něj“ (Jan 1,3)

Klub Méďa Čt, 5. v 17h — Čt, 5. leden 2023 v 18:15

Probereme 4. lekci z příručky SKÁKÁLEK ze strany 17–19

Verš: "Chválu vzdejte Hospodinu…Učinil veliká světla…Slunce…Měsíc a hvězdy… (Žalm 136,1 a 7–9)