Výtvarný a modelářský kroužek Šikula

Scházíme se vždy první sobotu v měsíci ve 14 hod. v klubovně na ulici Žukovská 18 ve Svibici.

Pár ukázek z naší dílny:

náhled náhled náhled náhled

Myšlenka založit tento kroužek se zrodila již v roce 2004. Jedná se o další z řady klubů, nad nímž převzalo částečnou záštitu občanské sdružení Klub mladých Filadelfia. Kroužek zaměřuje svou činnost na rozvoj dovedností a manuálních schopností dětí mladšího i staršího školního věku. Děti v něm mohou probouzet svou fantazii při tvorbě různorodých modelářských výrobků či konkrétních modelů letadel, lodí apod.

Každým rokem v září pořádáme Drakiádu, na níž jsou pozvány nejen děti, jež jsou pravidelnými návštevníky klubu, ale také jejich kamarádi a rodiče. Vyvrcholením celoroční práce tohoto kroužku je týdenní letní pobyt na chatě v horském prostředí. I tento klub je otevřen dětem z blízkého okolí.

Kroužek je založen na dobrovolnické činnosti mladých lidí, často z řad Mládeže a Dorostu. Na jeho vedení se však podílejí i lidé věkem starší a zkušenější. Do konkrétních aktivit se zapojují také rodiče dětí.

Cílem kroužku je vést děti ke tvořivosti, poskytnout jim místo, kde mohou pozvat své kamarády a využít odpadový materiál k výrobě různorodých předmětů či již zmiňovaných modelů.