Awana

Název Awana je vytvořen z prvních písmen anglického překladu Bible: Approved Workmen Are Not Ashamed (osvědčení bojovníci se nemají za co stydět) podle 2 Timoteovi 2,15.

Awana je klubový program pro chlapce a děvčata, který je založen na biblických principech (Bibli). Tyto kluby se scházejí jednou týdně. Jejich program je veden místními sbory, které jsou registrovány Awana Clubs International. Základem tohoto programu je struktura, která je neměnná, ale nechává volný prostor pro přizpůsobení se jednotlivým kulturám.

Cíle programu Awana

 1. Oslovit co nejvíce chlapců a děvčat z okolí a začlenit je prostřednictvím Awana klubu do církve. Hlavním cílem je, aby děti i jejich rodiče slyšeli evangelium a měli příležitost přijmout Ježíše Krista jako Spasitele.
 2. Připravit děti ke službě Ježíši Kristu. Awana připravuje členy klubů prostřednictvím vedení, služby a svědectví pro přijetí zodpovědnosti ke sdílení evangelia s druhými (Matouš 28,19–20).

Awana program v ČR zatím zahrnuje práci s dětmi od 1. do 7. třídy ve třech klubech:

 • Svatojánek (děti 1. – 2. třídy)
 • Plamínek (děti 3. – 4. třídy)
 • Pochodeň (děti 5. – 6. třídy)

Awana stejnokroj

Awana mezinárodní stejnokroj tvoří trička s příslušným klubovým emblémem a příslušné barvy. Jsou důležitá, protože pomáhají tvořit klubovou příslušnost, na kterou jsou děti hrdé a které si cení. Navíc sbližují vedoucí (mají také svá trička) stejně jako členové klubu, dávají pocit sounáležitosti a jednoty a přispívají k udržení kázně. Klubová trička jsou barvy modré (klub Pochodeň) a zelené (klub Plamínek) a přes ně se nosí ozdobné šerpy s předtištěnými políčky na odměny, kterých mohou děti dosáhnout. Klub Svatojánek má žlutá trička a na odměny žluté předtištěné vestičky.

Awana odměny

Odměny oceňují úsilí členů klubu a motivují je k plnění dalších úkolů v příručkách. Odměny mají motivační a nikoliv protekční charakter. Zásadně platí – co chceme motivačně podnítit, to bodujme. Děti v tomto věku mají přirozený sklon k soutěživosti, které se vhodně využívá. Bodují se tedy jednotlivé soutěže v herní části, ale bodují se i splněné lekce v učební části. Proto jsou dva typy odměn:

 1. Odměny vítěznému družstvu – ty se udělují na každé schůzce družstvu, které získá nejvíce bodů za hry, dokončené lekce v příručce a za další vámi zvolené bodované aktivity, jako například nošení stejnokroje, či Bible na schůzku.
 2. Odměny na stejnokroj (šerpu) – ty se udělují členům klubu za splnění příslušného počtu lekcí v jejich příručce, za docházku do klubu a za návštěvu nedělní školy.

Podoba schůzky Awana klubu

Programy Awana klubů, které jsou zatím přeloženy a upraveny na české poměry, se týkají klubů Svatojánek (1. až 3. třída), Plamínek (4. až 5. třída) a Pochodeň (6. až 7. třída). Děti ze všech klubů se sejdou najednou, i když mohou mít některou část schůzky odděleně. Všechny kluby se scházejí většinou na dvě hodiny týdně. Tento čas je rozvržen takto:

 • Zahajovací a herní část – 40 minut
 • Učební část – 40 minut
 • Společná část – 40 minut

Zahajovací část schůzky Awana klubu

Schůzka klubu začíná zahajovací částí. Vedoucí ukončuje nebo zahajuje tuto část modlitbou. Všichni mohou společně přednést klubový verš, slib čestnosti a zazpívat Awana hymnu. Účelem je ztišit děti a navodit pocit, že začíná něco, co má svá pravidla a řád.

Herní část

Část, která svou zábavností, soutěživostí a prvky sebekázně děti do Awana klubu přitahuje. Učí se zde spolupracovat se členy týmu, respektovat autoritu dospělého vedoucího a posilovat sportovní chování i umění prohrávat. Zároveň se vyřádí a vybijí energii, takže jsou pak schopni se soustředit na další část.

Herní část je důležitá, protože přitahuje děti do Awana klubu, kde mohou slyšet evangelium a naučit se principům křesťanského života. Děti si pamatují to, co se naučí za příjemných okolností. Tato část klubové schůzky nabízí prostor pro zábavu, rozvíjí dobré sportovní chování včetně umění prohrávat a poskytuje prostor pro pohybovou aktivitu. Družinový bodovací systém motivuje členy klubu k vyniknutí nejen při hrách, ale i během učební části. Členové, jejichž družstvo nezvítězilo během herní části, se často snaží dopomoci svému týmu k vítězství v učební části, která je rovněž bodována.

V programu Awana je uplatňována pozitivní disciplína. Namísto trestů za špatné chování, vede pozitivní disciplína prostřednictvím pochval ke správnému jednání. Děti se brzy naučí, že dodržování klubových pravidel je v jejich vlastním zájmů. Děti budou často zkoušet, jak daleko mohou při porušování klubových pravidel zajít, proto vedoucí musí být důslední v dodržování pravidel, která jsou stanovena.

Učební část

Učební část, je ta část setkání, kdy vedoucí pomáhají členům klubu při práci s jejich materiály – vstupní brožurkou a příručkou a také při plnění úkolů navíc.

Členové klubu jsou rozděleni do studijních skupinek od jednoho do šesti dětí, kterým je přidělen vedoucí. Vedoucí skupinky by se během klubového roku neměl měnit. Vedoucí povzbuzuje členy své skupinky, aby se učili jednotlivé biblické lekce v příručce, poslouchá a potvrzuje, co se naučili zpaměti a vysvětluje biblické verše. Dětem je nechán prostor k tomu, aby se mohly ptát a sdílet se svými potřebami. Klubové postupové odměny se přidělují předně za tuto část schůzky.

Společná část

Po učební části se zase všichni členové klubu sejdou dohromady k biblickému programu, zpívání, svědectví, předávání odměn a oznámení, tzv. společné části. Zvěst evangelia je centrálním bodem Awana schůzky, i když všechny její části jsou hodnotné a děti přitahují.

Další informace

Awana pracuje s dětmi ve věku od 7 do 12 let. Jedná se o osvědčený mezinárodní program. 8 pracovníků získalo certifikát způsobilosti pro tuto práci. Po dvou letech činnosti navštěvuje klub 42 dětí. Vyvrcholením každého roku je letní tábor, kterého se zúčastňují pravidelní návštěvníci, ale také umožňujeme pobyt dětem ze sociálně slabších rodin.

Program

Program se skládá ze tří částí:

 1. Společné zahájení a hry.
 2. Každá skupina má dva vedoucí, kteří mají připravený program a věnují se osobním potřebám jednotlivcům. Nyní máme 5 takovýchto skupin.
 3. Skupiny se sejdou a vedoucí vyhodnotí čas společných her. Pak následuje chvilka zpěvu a vyslechnutí příběhu, který má připravený vedoucí Awany.