AWANA

Název Awana je vytvořen z prvních písmen anglického překladu Bible: Approved Workmen AreNot Ashamed (osvědčení bojovníci se nemají za co stydět) podle 2 Timoteovi 2,15.

Awana je klubový program pro chlapce a děvčata, který je založen na biblických principech (Bibli). Tyto kluby se scházejí jednou týdně. Jejich program je veden místními sbory, které jsou registrovány Awana Clubs International. Základem tohoto programu je struktura, která je neměnná, ale nechává volný prostor pro přizpůsobení se jednotlivým kulturám.

Cíle programu Awana Oslovit co nejvíce chlapců a děvčat z okolí a začlenit je prostřednictvím Awana klubu do církve. Hlavním cílem je, aby děti i jejich rodiče slyšeli evangelium a měli příležitost přijmout Ježíše Krista jako Spasitele. Připravit děti ke službě Ježíši Kristu. Awana připravuje členy klubů prostřednictvím vedení, služby a svědectví pro přijetí zodpovědnosti ke sdílení evangelia s druhými (Matouš 28,19–20). Awana program v ČR zatím zahrnuje práci s dětmi od 1. do 7. třídy ve třech klubech:

Svatojánek (děti 1. – 2. třídy) Plamínek (děti 3. – 4. třídy) Pochodeň (děti 5. – 6. třídy)