Systém ligy

Liga se bude odehrávat formou turnajů v průběhu školního roku. Podle pořadí v každém turnaji se přiřadí družstvu body, které se budou v průběhu ročníku sčítat. Pro I. ročník plánujeme uspořádat 5 turnajů. Pořadí je určeno počtem bodů (příp. vzájemnými zápasy, skóre). Vyřazovací boje se nekonají. Celkový čas hracího dne, jednotlivých zápasů a systému určuje počet přihlášených týmů max. 10 (celkový herní čas týmu v turnaji se bude pohybovat kolem 2 hodin hrubého času)

Soupiska týmu – podmínky

Kapitán přihlásí své družstvo do ligy odesláním soupisky a potvrzením, že splnil všechny podmínky dané pro tuto ligu. Dále dle přihlášky zaplatí za tým startovné. Uzavírka přihlašování je 20. října 2022.