ilustrace

Kontakty

Hlavní vedoucí:

Hlavní vedoucí

Team:

Milan Heczko

Kasia Kaletová

Barča Dulawová

Honza Czudek – nyní zastupující hl vedoucí

Marian Ručka

Martin Pawlitko


Základní kontaktní údaje (adresa, telefon, bankovní spojení…)
jsou uvedeny na stránkách Sdružení v sekci Kontakty.